Đóng

15/06/2018

Lưới giàn leo cho gấc

Ngoài lưới giàn leo dùng cho các loại cây leo thông thường như bầu, bí, su su chúng tôi còn đặt một loại lưới giàn leo dành riêng cho gấc. Vì cây gấc có đặc điểm vươn xa, quả nặng, và thu hoạch ổn định trong nhiều năm không phải trồng lại. Chính vì vậy sợi cước phải là PA chứ không phải PE, lưới có dộ bền cao hơn.

Khoảng cách mắt lỗ cũng lớn (hiện nay là 40cm). Tuy nhiên giá thành của nó cũng đắt hơn loại thông thường.

lưới gấc

Lưới giàn leo Liên quan