Đóng

15/06/2018

Lưới giàn leo cho bầu bí, su su, mướp đắng

Công ty chúng tôi cung cấp lưới giàn leo làm giàn leo cho các cây bầu, bí, mướp, xu xu,.v.v..

Dây có độ bền cao, có nhiều mắt lỗ khác nhau và các khổ khác nhau phù hợp cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Thực tiễn cho thấy việc áp dụng kỹ thuật lưới giàn leo làm tăng năng suất cây trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các loại lưới thường cung cấp phổ biến: loại mắt lỗ 12cm căng rộng 1,2m; loại mắt lỗ 15cm căng rộng 1.5m; loại mắt lỗ 1,8cm căng rộng 1.8m; mắt 20cm căng rộng 2,2m; mắt 30 cm căng rộng 3,5m.

Lưới giàn leo Liên quan