Lưới phủ mặt đất cho nhà kính

Đây có lẽ là công nghệ cũng còn khá mới. Thay bằng việc đổ bê tông trên nền đất, trong […]

15/06/2018