Lưới chắn công trình

Lưới chắn công trình có mầu xanh, đen hoặc mầu trắng, Lưới thường được đan theo hình mắt cáo (Ziczac). […]

15/06/2018