Đóng

Lưới che nắng

ObzVeG8q

Lưới Thái Lan Anet 50%

Lưới có độ che phủ 50% ánh sáng, không cho lọt qua. Lưới được sản xuất tại Thái Lan. Lưới […]

03/07/2018

A NET 555555

Lưới Thái Lan Anet 70%

Lưới có độ che nắng cao ( chắn được 70% ánh sáng, không cho lọt qua). Lưới được sản xuất […]

03/07/2018

35296106_410358896106445_4168502658279145472_n

Lưới Thái Lan Anet 80%

Lưới có độ che nắng cao ( chắn được 80% ánh sáng, không cho lọt qua). Lưới được sản xuất […]

03/07/2018